REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE LOIALITATE VIP LEGO®

I. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL

(1) Programul de loialitate VIP LEGO® (denumit in continuare "Programul")
este organizat si desfasurat de S.C. BRICK DEPOT S.R.L., numit in cele ce urmeaza
"Organizatorul".
(2) Participantii la Program sunt obligati sa respecte prezentul regulament al
programului, denumit in continuare "Regulamentul" sau “Termenii si conditiile”.
(3) Regulamentul poate fi accesat cu ocazia inregistrarii in Program, este
disponibil online: http://vip-club.ro/app/termeni si la cerere, formulata in
magazine sau prin email transmis la adresa: info@vip-club.ro, se pune la dispoziţie,
in mod gratuit, oricarei persoane interesate.

II. TERITORIUL PROGRAMULUI

Programul este organizat pe teritoriul Romaniei si se desfasoara numai in
Magazinele Certificate LEGO detinute de S.C. BRICK DEPOT S.R.L. (inclusiv
magazinul online – www.brickdepot.ro), persoana juridica romana, cu sediul social
in Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 36, ap. 1, jud. Cluj, inregistrata la Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1134/09.04.2013, CUI
R031481850, reprezentata de Nagy Tibor, in calitate de Director General.
Magazinele Certificate LEGO sunt localizate in urmatoarele centre
comerciale: Centrul Comercial AFI Palace Cotroceni (Bucuresti, sector 6), Centrul
Comercial AFI Palace Ploiesti (Ploiesti), Centrul Comercial City Park Mall of
Constanta (Constanta), Centrul Comercial Coresi Shopping Resort (Brasov),
Centrul Comercial Mega Mall (Bucuresti, sector 2), Centrul Comercial Parklake
(Bucuresti, sector 3), Centrul Comercial Promenada (Bucuresti, sector 1), Centrul
Comercial Sun Plaza (Bucuresti, sector 4), Centrul Comercial VIVO! (Cluj-Napoca).
Magazinul online poate fi accesat pe: www.brickdepot.ro.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La Program pot participa toate persoanele (denumite in continuare
"Participanti"), cu varsta de 18 ani impliniti la data intrarii in Program, care, pe
durata de desfasurare a Programului, urmeaza procedura descrisa la art. 5.
(2) La Program nu pot participa angajatii Organizatorului, precum si
sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.
(3) Are dreptul de a solicita un card de loialitate LEGO, orice persoana care
indeplineste conditiile de mai sus.

IV. DURATA PROGRAMULUI

(1) Programul are durata nedeterminata.
(2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul.
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta Programul. Instiintarea
referitoare la incetarea programului va fi afisata in magazinele participante, intrun
loc vizibil si online pe www.brickdepot.ro cu cel putin 30 zile inainte de data
incetarii Programului.
(4) Dupa data incheierii Programului, Organizatorul nu mai are nici o
responsabilitate si nu isi mai asuma nici o obligatie in legatura cu orice
circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau
continuarii Programului.

V. INSCRIEREA IN PROGRAM

(1) Inscrierea in program se poate face:
1. În Magazinele Certificate LEGO®, prin completarea unui formular
electronic, prin intermediul mijloacelor puse la dispozitia Participantului de catre
personalul magazinelor. Pentru a identifica cel mai apropriat Magazin Certificat
LEGO se poate accesa: https://brickdepot.ro/magazine-ezp-62.html. Formularul
de inscriere este disponibil si poate fi accesat in oricare din magazinele
participante. Cardul VIP LEGO® este emis pe loc.
2. Online
Înscrierea în Programul VIP LEGO® se poate face si online completand
formularul de inscriere disponibil pe site
(https://www.brickdepot.ro/vipSubscription). Calitatea de membru VIP se
dobândeşte imediat după completarea online a formularului, avantajele VIP devin
disponibile imediat, dar cardul VIP va fi expediat fizic, prin curier, numai împreună
cu prima comanda online care se va inregistra pe www.brickdepot.ro. Important:
pentru a beneficia de avantajele VIP la comenzile online inregistrate pe
www.brickdepot.ro, este necesar se se folosească aceeasi adresa de email care a
fost utilizata în formularul de inscriere in program.
(2) Inscriere presupune completarea tuturor campurilor obligatorii si
acceptarea prezentului regulament – acesta reprezentand inclusiv termenii si
conditiile, precum si a politicii de confidentialitate. Politica de confidentialitate
constituie anexa la prezentul regulament.
(3) Prin inscrierea in programul VIP LEGO® Participantul confirma ca a citit
si si-a exprimat acordul cu privire la politica de confidentialitate si cu prezentul
Regulament.
(4) Campurile obligatorii, marcate cu * in formularul de inscriere electronic
sunt urmatoarele: formula de adresare, nume, prenume, e-mail, telefon, localitate,
judeţ si bifele de acceptare ale termeniilor si conditiilor si a politicii de
confidentialitate.
(5) Campurile optionale de completat sunt cele care nu sunt marcate cu * si
anume: gen copil, prenume copil, data nastere copil, abonarea la newsletter.
(6) Prin completarea datelor copilului Participantul isi exprima acordul
pentru colectarea si prelucrarea datelor personale furnizate. Datele minorilor sunt
utilizate pentru transmiterea si/sau oferirea de avantaje personalizate.
(7) Bifarea casutei privind abonarea la newsletter semnifica faptul ca
Participantul este de acord sa primeasca comunicari electronice de la Organizator.
In urma bifarii casutei de abonarea la newsletter Participantul va primi un e-mail,
care contine un link de confirmare a abonarii. Participantul poate reveni oricand
asupra optiunii de a primi newsletter. Pentru abonare va transmite un e-mail la
adresa info@vip-club.ro sau va solicita abonarea in oricare dintre magazinele
participante. Pentru dezabonare Participantul va utiliza link-ul de dezabonare care
se regaseste in fiecare newsletter sau va transmite un e-mail la adresa info@vipclub.ro
ori va solicita dezabonarea in oricare dintre magazinele participante.

VI. CARDUL DE LOIALITATE LEGO

(1) Orice client care indeplineste conditiile prevazute in prezentul
regulament, poate solicita in magazinele participante accesul la formularul de
inscriere in programul de loialitate (care este in forma electronica) sau se poate
inregistra online pe https://www.brickdepot.ro/vipSubscription.
In cazul inscrierii in magazine, odata completate corect si complet toate
campurile obligatorii din formular, Participantului i se inmaneaza pe loc, in magazin,
un card de loialitate VIP LEGO®, avand ca element de identificare un cod
unic de bare.
Daca cardul VIP LEGO® a fost solicitat online, acesta va fi expediat catre
Participant impreuna cu prima comanda plasata pe www.brickdepot.ro, cu
mentiunea ca Participantul dobandeste calitatea de client VIP imediat după
completarea online a formularului. Important: pentru a beneficia de avantajele VIP
la comenzile online înregistrate pe www.brickdepot.ro, este necesar să se foloseasca
aceeaşi adresă de email care a fost utilizata in formularul de inscriere in program.
(2) Scopul programului de loialitate VIP LEGO® este de a oferi membrilor
anumite beneficii legate de achizitiile LEGO efectuate in Magazinele Certificate
LEGO si online pe platforma www.brickdepot.ro.
(3) Pentru fiecare copil înregistrat pe cardul VIP LEGO® se acordă, cu ocazia
zilei de naştere a acestuia, o reducere de 15% pentru achiziţa făcută pe un singur
bon. Reducerea de 15% se aplică doar în magazinele fizice! Reducerea aniversara
nu se acorda în magazinul online www.brickdepot.ro. Reducerea de 15% se acordă
numai în cursul lunii în care este născut copilul înregistrat pe cardul VIP LEGO®.
(4) Reducerea de 15% pentru ziua de naştere a copilului înregistrat pe cardul
VIP nu se aplică asupra produselor incluse în alte campanii promoţionale.
(5) Participantii abonati la newsletter sunt anuntati despre reducerile si
noutatile disponibile in magazine și online.
(6) Participantii abonati la newsletter primesc informatii referitoare la
evenimentele LEGO de construcție.
(7) Organizatorul isi rezerva dreptul de a organiza anumite campanii
promotionale doar online sau exclusiv in magazinele fizice sau numai in unul sau
o parte din magazinele fizice.

VII. FOLOSIREA CARDULUI DE LOIALITATE VIP LEGO®

(1) Utilizarea cardului de loialitate VIP LEGO® se poate face numai de catre
titularul acestuia, in caz contrar, titularul acestuia isi asuma intreaga
responsabilitate privind orice problema ce poate aparea in legatura cu beneficiile
programului de loialitate LEGO.
(2) Pentru a beneficia de avantajele Programului, posesorul cardului de
loialitate VIP LEGO® trebuie sa prezinte in momentul achizitiei cardul pentru ca
angajatii magazinelor participante sa poata citi codul de bare inscris pe acesta. In
cazul achizitiilor online, pentru a beneficia de avantajele Programului,
Participantul trebuie sa foloseasca aceeasi adresa de e-mail care a fost utilizata la
inscrierea in Program.
(3) Titularul cardului de loialitate LEGO poate solicita oricand, in magazine
sau prin email, informatii despre programul de loialitate.
(4) Participantul poate solicita informatii cu privire la statusul cardului de
loialitate angajatilor magazinelor participante la promotie.
(5) Beneficiile cardului LEGO sunt valabile in conditiile prezentului
regulament numai in magazinele participante si online pe www.brickdepot.ro.

VIII. DEZACTIVAREA CARDULUI DE LOIALITATE LEGO

(1) Cardul VIP LEGO® va fi dezactivat in cazul in care posesorul acestuia
solicita acest lucru, in scris, fie intr-unul din magazinele participante, fie prin e-
mail transmis la adresa: info@vip-club.ro.
(2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezactiva cardul VIP LEGO® in caz
de frauda, tentativa de frauda sau in cazul folosirii inadecvate a programului de
loialitate.
(3) In cazul dezactivarii cardului VIP LEGO® pentru oricare dintre motivele
de mai sus, pentru a putea intra in posesia unui nou card, participantul trebuie
sa completeze un nou formular de inscriere in Program.
(4) In cazul nerespectarii prezentului Regulament Organizatorul isi rezerva
dreptul de a dezactiva cardul de loialitate VIP LEGO® al Participantului.

IX. INLOCUIREA CARDULUI LEGO SAU EMITEREA UNUI NOU CARD LEGO

(1) Inlocuirea cardului VIP LEGO® se poate face in cazul deteriorarii, pierderii
sau furtului acestuia.
(2) In cazul deteriorarii, furtului sau pierderii cardului, posesorul poate
solicita emiterea unui card nou in oricare dintre magazinele Certificate LEGO sau
prin email trimis la info@vip-club.ro. Cardul nou solicitat va contine toate datele
vechiului card, insa va avea un alt cod de bare identificator. Cardul solicitat in
magazine va fi emis pe loc si inmanat Participantului, cel solicitat prin e-mail va fi
emis imediat dupa procesarea cererii, dar se va expedia catre Participant numai cu
prima comanda plasata pe www.brickdepot.ro.
(3) Actualizarea datelor personale din baza de date a Organizatorului se poate
face de catre angajatii magazinului in oricare dintre magazinele Certificate LEGO.

X. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Organizatorul respecta prevederile Regulamentului UE 2016/679,
cunoscut sub denumirea de GDPR.
(2) Organizatorul administreaza in conditii de siguranta si numai pentru
scopurile specificate, datele personale pe care Participantii la program le
furnizeaza. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal
solicitate in mod imperative (campuri obligatorii, marcate cu *) determina
neinscrierea acestuia in Program.
(3) Participantilor la Program le sunt garantate drepturile prevazute in
Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), dupa cum urmeaza:
- dreptul de informare asupra modului in care se utilizeaza datele cu caracter
personal, chiar de la momentul colectarii acestora;
- dreptul de acces la datele cu caracter personal, adica de a solicita
comunicarea datelor care sunt prelucrate;
- dreptul de a a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
- dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;
- dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal;
- dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal;
- dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal;
- dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul privind prelucrarea datelor
cu caracter personal;
- dreptul de a depune o plangere in fața Autoritatii Nationala de Supraveghere
a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in sector 1, B-dul Gheorghe
Magheru nr. 28-30, 0318059211 sau 0318059212, e-mail:
anspdcp@dataprotection.ro.
(3) În scopul exercitarii drepturilor sus mentionate Participantul va transmite
solicitarea sa la adresa info@vip-club.ro.
(4) Raspunsul la solicitarile privind protectia datelor cu caracter personal va
fi transmis in termen de 15 zile de info@vip-club.ro.
(5) Informatiile inregistrate de Organizator sunt destinate utilizarii de catre
operator, in scopul mentionat in prezentul regulament.
(6) Participantii isi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu
caracter personal si cu privire la includerea acestor date in baza de date a
Organizatorului cu scopul de a beneficia de diferite avantaje si pentru a primi pe
viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni
viitoare desfasurate de acesta.
(7) Participantii care nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter
personal, nu vor putea participa la program.

XI. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

(1) Eventuatele reclamatii/nemultumiri/neintelegeri ale Participantilor la
programul de loialitate VIP LEGO®, se vor transmite in scris magazinelor
participante sau prin e-mail la info@vip-club.ro, urmand a fi solutionate pe cale
amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, litigiile vor fi
solutionate de instanta competenta in conformitate cu dreptul comun.
(2) Legea aplicabila este legea romana.